karate

  • Karateka della Fuji-Yama scatenati a Villafranca: conquistate venti medaglie

  • Agli Europei di karate in Russia bottino di quattro medaglie per i lecchesi