Kong, kong

  • Kong si aggiudica il primo bando Made Competence Center Industria 4.0

  • Kong Open day 2019

  • Soccorso in montagna, Kong lancia la barella "Lecco 2.0"